Vi valgte Horsens

ENGAGEMENT

Vores stærke virksomheder

Horsens Kommune er hjemsted for en lang række spændende virksomheder. Og vi er oprigtigt stolte af hver eneste og af den ånd, der præger erhvervsmiljøet i hele vores kommune.

Vi løfter i flok

Firma: Torntoft & Mortensen
Beliggende i Horsens siden 2005

Med udgangspunkt i tømrerfaget er Torntoft & Mortensen i dag både bygherre, hovedentreprenør og underentreprenør på byggeprojekter i og omkring Horsens. Ikke mindst i forbindelse med de store udviklingsprojekter, som virksomheden selv initierer, er et godt samarbejde med Horsens Kommune en væsentlig hjælp.

”Jeg mærker tydeligt, at vi løfter i flok. Det er selvfølgelig os, der kommer med ideen og finder finansieringen, men Horsens Kommune er en samarbejdsvillig og konstruktiv partner, der gerne hjælper med hurtig afklaring på vores spørgsmål, ligesom de gerne bidrager til at finde løsninger, så ideerne kan føres ud i livet”, siger Ole Mortensen, der er administrerende direktør og medejer i Torntoft og Mortensen.

Konkret kan det være myndighedsforhold, lokalplaner og rammebestemmelser for en specifik grund, der skal undersøges, men når Torntoft og Mortensen skal finde samarbejdspartnere og finansiering til projekterne, har det også stor betydning, at kommunen vil svare på spørgsmål eksempelvis vedrørende nabogrunde og planer for udviklingen af infrastrukturen i området.

”Ved store projekter, som eksempelvis byggeriet i Sønderbrogade eller udviklingen af Nordhavnen, er der en kabale, der skal gå op. Der er mange, som har interesse i løsningerne, og her bidrager Horsens Kommune med god sparring, så vi er sikre på, at vi kommer hele vejen rundt og får inddraget de rette i projektet fra begyndelsen. Det er vigtigt, at vi får etableret et godt samarbejde med alle lige fra naboerne til Erhvervsstyrelsen, og her stiller Horsens Kommune gerne deres ekspertise til rådighed.”

Central placering og adgang til dygtige medarbejdere

Firma: Nissens
Beliggende i Horsens siden 1921

Kølerkoncernen Nissens er etableret i Horsens i 1921 og har således været en del af byens erhvervsliv i snart 100 år. Forretningen består af to forretningsområder, Nissens Automotive, der udvikler og sælger køle- og klimaprodukter til det globale automotive eftermarked, samt Nissens Cooling Solutions, der designer og sælger kundetilpassede køleløsninger til vindmølleindustrien og til en bred palette af industrier som mine-, forsvars- og togsegmenterne.

Virksomheden har i dag fabrikker i både Danmark, Slovakiet og Kina, men med tre lokationer alene i Horsens er forankringen i byen fortsat stor, og selv om Nissens i stigende grad bliver en global spiller, er der ingen planer om at rykke Nissens helt væk fra Horsens.

”Horsens har ikke mindst i de senere år været en fantastisk by at drive produktions- og udviklingsvirksomhed i. Byen har en solid jern- og smedetradition, og Horsens er en arbejderby med tradition for at have mange dygtige industriarbejdere, og det har vi nydt godt af. Dertil kommer, at vi i dag ligger centralt placeret i Horsens i forhold til også at tiltrække kompetente medarbejdere med mellemlange og lange videregående uddannelser, f.eks. ingeniører”, siger adm. direktør i Nissens A/S, Mikkel Krogslund Andersen.

Gode vækstbetingelser

Firma: Fair Trees
Beliggende i Horsens siden 1989

Da Marianne og Lars H. Bols i 1989 grundlagde deres planteskole i Brædstrup, var det fordi, jordens kvalitet her var den rette til at dyrke de træer og planter, som de i dag sælger videre til kunder i både ind- og udland.

"Vi har et godt samarbejde med både Business Horsens, Væksthusene og EU-kontoret i Region Midt. Vi får en god sparring og feedback på vores aktiviteter. De yder generelt en god service, og vi får hurtig respons, når vi henvender os til dem" siger Marianne Bols, som har mærket opbakningen både i forhold til eksport og i forhold til de forskellige internationale samarbejder, som Fair Trees indgår i.

"Business Horsens har eksempelvis lavet en officiel samarbejdsaftale med den region i Georgien, hvorfra vi får frøene til vores økologiske frø, planter og juletræer. Formålet med aftalen er at øge samhandlen mellem danske og georgiske virksomheder, og den er blandt andet skabt for at anerkende og bakke op om vores forretning" fortæller Marianne Bols, der er konsul for Georgien. Som konsul er hun med til at arrangere rejser til Georgien, hvor deltagerne blandt andet kan opleve en tandlægeklinik for børn, som Fair Trees har etableret.

Dynamik og byliv giver kunder i butikken

Virksomhed: Jacobsen Plus
Beliggende i Horsens siden 1938

Den designbutik, som Peter F. Jacobsen driver i Horsens, blev grundlagt før Peter selv blev født, men han har dog stået i spidsen for en større udvidelse og etablering af en butik mere uden på noget tidspunkt at overveje, om han skulle flytte butikken til en anden by.

"Vi har et liv i midtbyen, som ikke findes mange andre steder, da man her har placeret detailparken omkring centrum og ikke i udkanten af byen. Jacobsen Plus omfatter både nethandel og en detailbutik, og i modsætning til mange andre steder, så trives vores butik rigtig godt. Vi har de seneste 6 år haft mere end hundrede kunder i butikken hver eneste dag."

Peter F. Jacobsen roser kommunen for at have skabt gode rammer om butikkerne i byen og at tiltrække mange besøgende med forskellige begivenheder.

"De kulturelle muligheder som sportsbegivenheder, Vild Med Dans, de store koncerter, naturstierne og FÆNGSLET får mange til at besøge byen, og så oplever de en spændende og dynamisk bymidte, som de gerne kommer tilbage til for at handle."

Han tilskriver det også byens dynamik og gode omdømme, at han ikke har haft problemer med at rekruttere godt personale til butikken i alle aldersgrupper, ligesom han fremhæver placeringen i forhold til resten af landet.

"Vi er lige midt i, så det betyder ikke noget, om vi skal levere møblerne i Skagen eller København."

Mange strategiske fordele

Virksomhed: DKI Logistics
Beliggende i Horsens siden 2001

65 % af Jyllands befolkning er tilgængelig inden for en radius på 50 km. Det er en strategisk uvurderlig fordel for transport- og logistikvirksomheden DKI Logistics, som har etableret sig tæt på motorvejen i Hatting. Men ifølge bestyrelsesformanden Preben Borregaard er det kun én af flere strategiske fordele, som virksomheden opnår gennem sin placering i Horsens.

"Horsens bliver nævnt i mange positive sammenhænge i forbindelse med både sports- og kulturarrangementer. Når vi fx klarer os godt i fodbold, når der bliver afholdt store koncerter, og når Vild Med Dans afholder finalen i Horsens, er det med til at give et positivt indtryk af kommunen, og jeg tror, at det er en af grundene til at vi, på trods af at vi har vækstet virksomheden til 200 medarbejdere, ikke har haft problemer med at rekruttere. Da vi senest ansatte en økonomidirektør, var der 82 ansøgere fra hele landet til stillingen. Det siger noget om, at Horsens er et sted, man gerne vil arbejde og bo."

Og også her kan Preben Borregaard få øje på flere strategiske fordele ved Horsens:
"Befolkningstallet vokser, fordi det både er økonomisk fornuftigt og kulturelt attraktivt at bo og arbejde her. Jeg mener, at det er en genistreg at placere det nye campus midt i byen lige over for banegården, og når kommunen så ovenikøbet er så gode til at bakke op om erhvervslivet med smidig sagsbehandling og en positiv og konstruktiv dialog, så kommer der også flere og flere virksomheder til byen."

Her løser vi udfordringerne sammen

Firma: Danish Crown
Beliggende i Horsens siden 1878

Slagteriet Danish Crown er en stor arbejdsplads i Horsens kommune med mere end 1.300 ansatte. Virksomheden samarbejder aktivt med kommunen om alt fra rekruttering af ferieafløsere til planlægningen af infrastruktur. De generelle samfundsmæssige udfordringer, som eksempelvis aktivering af langtidsledige og integrering af flygtninge bliver i samarbejdet mellem Danish Crown og Horsens Kommune løst til glæde for begge parter.

”Vi har blandt andet arbejdet med rekruttering af flygtninge og ledige, som har brug for at komme fra overførelsesindkomst til beskæftigelse. Det har været en stor succes. Vi har fået nogle rigtig dedikerede og loyale medarbejdere, og flygtningene har fået mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og lære sproget samtidig med, at de er beskæftigede", siger Carsten Wenge, der er fabriksdirektør i Horsens. Han stillede lokaler til rådighed for sprogundervisningen, som foregik på arbejdspladsen i løbet af arbejdsugen. Sprogundervisningen var arrangeret af Jobcentret, som han roser for deres håndtering af samarbejdet.

"Vi oplever, at der generelt er en stor vilje til at få samarbejdet mellem erhvervsliv og kommunen til at lykkes. Blandt andet har kommunen stillet en fast kontaktperson til rådighed for os, som vi altid kan henvende os til, og det letter forretningsgangene betydeligt. For os at se, er samarbejdet udelukkende en win-win situation. Blandt andet er dækningsafgiften blevet fjernet, og der er ved at blive etableret en ny motorvejsafkørsel, som kommer til at gavne mange virksomheder i kommunen. Det gør det tydeligt for os, at Horsens Kommune gerne vil have en tæt og konstruktiv dialog med erhvervslivet og samarbejde omkring de fælles udfordringer.”

Gode muligheder for at skalere virksomheden

Firma: Stibo Graphic
Beliggende i Horsens siden 1989

Administrerende direktør Søren Henriksen betegner Horsens som Danmarks nok bedste industriområde af tre årsager:

"Vi kommer ikke uden om, at beliggenheden og infrastrukturen er optimal for industrivirksomheder – både i forhold til at komme mod vores nabolande i syd og nord og i forhold til at komme rundt i resten af landet. Vi kan nå en meget stor del af Danmarks virksomheder inden for en times kørsel – og kunder og medarbejdere kan nå os."

"Industrien er en del af vores DNA i Horsens. Det betyder meget, når vi skal rekruttere. Vi har ca. 230 af vores 400 medarbejdere på trykkeriet i Horsens, som er det største af vores trykkerier – blandt andet fordi vi her kan tiltrække den arbejdskraft, vi har behov for."

Den tredje og sidste grund til, at Søren Henriksen peger på Horsens Kommune som en optimal beliggenhed skal findes i samarbejdet med kommunen: "Vi har gode muligheder for at udvide vores faciliteter og forretning her – dels har vi en erhvervsgrund, hvor vi kan bygge yderligere efter behov, og dels oplever vi, at kommunen er meget opmærksom på at samarbejde smidigt, sætte et hold af kompetente medarbejdere og støtte virksomhederne i området, så beslutninger og godkendelser ikke unødigt trækkes i langdrag. Det er vigtigt for, at vi som virksomhed har agilitet."

Vi bliver inspirerede i og af Horsens

Virksomhed: RUM
Beliggende i Horsens siden 1985

God arkitektur der gør en forskel, og som kan bygges, bruges og betales. Det er det, arkitektfirmaet RUM leverer. Og god arkitektur skabes i et tæt samarbejde med kunderne, brugerne og de andre faggrupper, som er involverede i byggeriet.

"Gennem mange år har vi været med til at udvikle byen på det strategiske niveau med projekter som Midtbyforbindelsen og masterplanen for Campus Horsens, der sikrer synergi mellem byens uddannelser og byens borgere. Nu er vi med til at udvikle JERNLAGERET på Nordhavnen til en ny og attraktiv bydel. Derfor synes jeg, at det ikke kun er RUM, som har valgt Horsens, men også Horsens som har valgt RUM" siger administrerende direktør Marianne K. Kristensen og fortsætter:
"Der er stor aktivitet i byggebranchen her. Horsens vækster og udvikler sig, og vi udvikler os sammen med byen og bliver inspirerede af dynamikken, livet, vores kunder og de mange andre faggrupper inden for byggeriet, som også findes her i byen. Vi har her et godt fundament for vores arbejde – også når det foregår andre steder."
Og RUM har projekter mange andre steder som eksempelvis i Aalborg, Sorø, Kerteminde – og Kina!

"Vi har sammen med tre andre arkitektfirmaer i byen tegnet en ny skole og et børnehus til den kinesiske millionby, Chengdu. Det var en dør, Horsens Kommune åbnede, hvorefter de inviterede os og andre til at byde ind. Nu er det blevet til et rigtigt spændende samarbejde og en ny skole og et nyt børnehus."

En åben dør til resten af verden

Virksomhed: Norleg
Beliggende i Brædstrup, Horsens Kommune siden 2008

"Vi får exceptionel god behandling."
Ordene er rettet mod Business Horsens og kommer fra Jens Bruun Skifter, der er salgsdirektør hos Norleg. Virksomheden udvikler og producerer legeredskaber af høj kvalitet til legepladser, og det gør de så godt, at eksport udgør 70 % af omsætningen.

"Men hvordan kommer vi her fra Brædstrup i kontakt med de rigtige mennesker ude i verden? Det er en af de ting, hvor Business Horsens har ydet en uvurderlig hjælp. Ikke mindst i ved at skabe en rigtig god kontakt til Eksportrådet, som har hjulpet os godt i gang på det amerikanske marked, ligesom de fandt en dygtig praktikant, der har hjulpet os med kommunikation på både fransk og russisk."

Norleg er også en del af Horsens Alliancen, hvor virksomheden blandt andet samarbejder med Jobcentret om at få kontanthjælpsmodtagere i gang på arbejdsmarkedet.

"Vi kan virkeligt mærke, at der bliver gjort en indsats ikke bare for de ledige, men også for os virksomheder, som deltager" siger Jens Bruun Skifter, som også roser Kommunen for at brande Brædstrup positivt, hvilket, han mener, er en af grundene til, at Norleg ikke har oplevet udfordringer med at rekruttere god og stabil arbejdskraft.

Hele Norden fra Horsens

Firma: ABUS
Beliggende i Horsens siden 2007

Da den verdensomspændende tyske låse- og sikringsvirksomhed ABUS i sin tid skulle etablere et skandinavisk hovedkontor, så var det væsentligt, at man fra lokationen havde optimal adgang til hele det skandinaviske marked. Dét ønske blev indfriet med placeringen i Horsens, hvor virksomheden hvert år siden etableringen i 2007 har vækstet i både omsætning og antal medarbejdere: ”Vi startede med 5 medarbejdere, og nu er vi 50” siger administrerende direktør, Kim Møller-Nielsen, der for nyligt har købt en stor byggegrund af kommunen ud mod E45. ”Man kan roligt tolke købet af grunden som et signal om, at vi etablerer os permanent i Horsens” siger direktøren og fortsætter ”med den intensive trafik på motorvejen så bliver placeringen selvfølgelig et vigtigt udstillingsvindue med gode eksponeringsmuligheder, men det er bestemt også en logistisk fordel for vores medarbejdere, hvor flere pendler fra både Aarhus og Odense og for vores distribution af varer til det øvrige Skandinavien”.

For en global koncern er det vigtigt med en international medarbejdersammensætning. Derfor har ABUS gennem flere år samarbejdet med BusinessHorsens og byens uddannelsesinstitutioner om at ansætte studentermedhjælpere og tilbyde praktikker: ”Det internationale studiemiljø på VIA University College har betydet, at vi, ud over danske studerende, har haft dygtige unge mennesker fra Tyskland, Moldova, Slovakiet, Ungarn og Kina, og det har da også i et par tilfælde resulteret i efterfølgende fastansættelse” siger Kim Møller-Nielsen.

Sjovere iværksætteri

Firma: bubblemedia
Beliggende i Horsens siden 2010

Daniel Bach er stifter og partner i webbureauet bubblemedia. Han er en klassisk iværksætter med en ubændig trang til at forny og forbedre det eksisterende. Som nystartet virksomhedsejer savnede Daniel et skarpere iværksættermiljø i byen og startede sammen med tre andre ildsjæle ViStarterSgu.dk – et iværksætterfællesskab, der skulle kortlægge og samle byens start-ups i et kompetencenetværk. ”Det skal ganske enkelt være sjovere at være iværksætter i Horsens” siger Daniel, og tilføjer: ”det kan lyde banalt, men det, at kunne sige sin målsætning højt for andre løfter en utroligt meget”.

Både byens etablerede erhvervsliv og BusinessHorsens kunne se potentialet i at skabe et mødested for vækstlaget. Netværket, der er drevet af frivillige med en fælles intention om at facilitere vidensdeling for virkelystne horsensianere er en succes både on- og offline: ”Vi har mange deltagere på vores meet-ups, men det, er i lige så høj grad en online succes, hvor der skrives og deles mange gode artikler og debatindlæg” fortæller Daniel.

Smidig sagsbehandling

Firma: CASA
Beliggende i Horsens siden 1985

CASA, der lægger navn til AC Horsens’ hjemmebane CASA Arena, er en af landets største entreprenørvirksomheder. Som ejendomsudvikler har CASA gennem årene bygget mange hundredetusinde etagemeter, erhvervsbyggeri, lagerhaller og logistikejendomme i kommunen. ”Det gør vi, fordi Horsens er et meget interessant sted at bygge – et område med en god og stabil tilflyttervækst, også når vi kigger fremad” siger Michael Mortensen, grundlægger og administrerende direktør i CASA.

I samarbejde med Horsens Kommune omdanner entreprenørvirksomheden i disse år havnefronten til et attraktivt bolig- og kontorområde med havnepromenade og spændende arkitektur. ”Kommunens tilgængelighed og smidige sagsbehandling vægter vi meget højt” udtaler byggematadoren, der er i dialog med potentielle samarbejdspartnere om nye erhvervsprojekter i Horsens.

Attraktiv beliggenhed for rekruttering af højtuddannede

Firma: Flonidan
Beliggende i Horsens siden 1982

Flonidan A/S udvikler, designer og sælger gasmålingsudstyr med integreret kommunikation og turn-key løsninger til industrielt brug, der sælges i hele verden. Virksomheden er med helt fremme i udviklingen af smarte gasmålere, hvilket tydeligt aflæses i deres medarbejdersammensætning: hele 40% beskæftiger sig udelukkende med forskning og udvikling. Øgede globale markedsandele og en helt ny gasmåler baseret på ultralyd, har resulteret i udvidelse af fabrikken, der forventes igangsat til næste år.

”Horsens Kommune er på mange måder et smørhul for en virksomhed som vores” siger administrerende direktør Sten Dyrmose, der fremhæver beliggenheden tæt på E45 som et stort aktiv for den ingeniørtunge virksomhed. Både i forhold til eksport- og importtrafikken og i forhold til at kunne tiltrække specialiseret arbejdskraft udefra.

”Vi har haft stor glæde af udviklingen af Horsens by. Vi oplever, at det i dag er langt nemmere at tiltrække nye medarbejdere – især fordi kommunen har mange tilbud til både unge og familier”, siger en tydeligt tilfreds direktør, der ligeledes glæder sig over kommunens bistand i forbindelse med besøg fra udenlandske delegationer: ”Det betyder meget for os, at kommunen tager initiativ til at blive en endnu bedre erhvervskommune”.

Kommunen som business partner

Firma: REMA 1000
Beliggende i Horsens siden 1994

De fleste kender REMA 1000 som dagligvarekæden med en aktiv stillingtagen til madspild og socialt ansvar. Virksomhedens adresse i Horsens huser både hovedkontoret for REMA 1000-kæden og Reitan Distribution, som er en af landets største transport- og logistikarbejdspladser med over 700 ansatte.

REMA 1000 er ejet af norske Reitangruppen, der bl.a. også driver kæderne Q8, Circle K, Løvbjerg og 7-Eleven, så det er ikke småting, der hver dag ruller ud til hele landet fra centrallageret i Horsens. Det stiller høje krav til infrastrukturen og let adgang til motorvejen.

Penge, talent og offentlig support under ét tag

Firma: RushFiles
Beliggende i Horsens siden 2014

Når vi gemmer i skyen – altså deler filer og laver back up på eksterne servere, så er der stor sandsynlighed for, at det i fremtiden foregår via software fra Horsens. I hvert fald, hvis tingene går som iværksætterne bag startup’en RushFiles har planlagt.

At der er tale om et ambitiøst projekt med seriøst vækstpotentiale bevidner en samlet kapitalindsprøjtning på 19 mio. fra bl.a. Vækstfonden og venturefonden Insero, der investerer i IT startups med højvækstpotentiale.

RushFiles har til huse i Vitus Bering Innovation Park, hvor der er skabt agile rammer og synergi mellem iværksætter, forsknings- og innovationsmiljøer. ”Vi befinder os i et kreativt mix, hvor vi bor dør om dør med andre startups. Samtidig har vi studerende fra VIA University College, BusinessHorsens, og Insero som rådgivnings- og finansieringskilde i samme bygning. Så vi har med andre ord penge, talent og offentlig support under ét tag – det er faktisk ret unikt og meget agilt” siger direktør Jan Hjortshøj.

Masser af gode vibrationer

Firma: Superego
Beliggende i Horsens siden 2006

"I Horsens er der muligheder – masser af muligheder. Der er mange ildsjæle og en spændende blanding af etablerede virksomheder og en underskov af iværksættere" fortæller Anders Juel, direktør og grundlægger af reklamebureauet Superego, som han startede for 10 år siden i et lille lejet kontor på 11 m2. I dag tæller bureauet 26 medarbejdere.

Anders Juel, som selv er født og opvokset i Horsens, oplever, at det er en by, hvor alle tænker vækst, og hvor erhvervslivet støtter op mange gode initiativer. Det er let at blive hørt, og hvis du har en idé med substans, er chancerne for at få den gennemført relativt stor.

"Mange har troet på mig og Superego gennem tiden, og mange af byens virksomheder har givet mig chancen. Generelt er der masser af sammenhold og gode vibrationer, og hvis du selv bidrager og er initiativrig, så du komme langt" afslutter Anders, der selv er aktiv i bestyrelsen i bl.a. AC Horsens samt i det helt nye tiltag, Venture City Horsens, som er en forening, der har til formål at støtte og fremdrive vækstvirksomheder og startups.

Fjernelse af dækningsafgiften

Firma: Lantmännen Unibake Danmark
Beliggende i Horsens siden 1947


Varemærkerne Schulstad og Hatting har været faste bestanddele på supermarkedernes brødhylder og frysemontrer i generationer. Begge brands indgår i den svenske Lantmännen-koncern, som på fabrikken i Horsens beskæftiger 300 ansatte.

Lantmännen Unibake tager aktivt del i Horsens Alliancen, der er et samarbejde mellem Horsens Kommune og erhvervslivet om at få ledige i job og forbedre rammevilkår for erhvervslivet.

”Vi hjælper gerne med at løfte den fælles opgave, og så skader det naturligvis ikke, at kommunen kvitterer med en fjernelse af dækningsafgiften” siger fabrikschef Søren Fåborg Kristensen, der synes, det er nemt at komme igennem ”systemet” via Erhvervskontakten – én indgang, hvor al kommunikation går via én kontaktperson med grundig indsigt i den enkelte virksomheds forhold: ”Vi har en klar oplevelse af, at kommunen er oprigtigt interesseret i det lokale erhvervsliv” siger han.

Pendlervenlig by

Firma: Vola
Beliggende i Horsens siden 1968

Vola er en prisvindende designvirksomhed, der producerer verdenskendte designerarmaturer til køkken og bad. Volas designs findes på eksklusive hoteller og i markante arkitektoniske perler verden over, og virksomheden har siden 1968 sat, ikke kun Horsens, men hele Danmark, på verdenskortet.

Se filmen og bliv klogere på, hvorfor Volas administrerende direktør, Johannes Saugbjerg, synes at placeringen i Horsens er helt perfekt.

E45 skaber business

Firma: Frandsen Group
Beliggende i Horsens siden 1961


Har man kørt på E45 lige nord for Horsens, har man utvivlsomt lagt mærke til Frandsen Groups markante domicil, der fungerer som effektivt udstillingsvindue med designerlamper fra gulv til loft bag den store glasfacade. Mest kendt er licensproduktionen af Verner Pantons ikoniske designklassikere inden for både lamper, møbler og tæpper, der længe har været samlerobjekter verden over og har været en stor eksportsucces siden 60’erne.

Se filmen og hør administrerende direktør Benny Frandsen forklare, hvordan den synlige placering ved E45 bogstaveligt talt har skabt internationale forretningsaftaler for belysningskoncernen.