Skip Navigation

Derfor Horsens

Placeringen midt i Østjylland gør Horsens til et populært sted at flytte til - både for virksomheder og borgere.

Horsens Kommune har oplevet en meget positiv erhvervsudvikling i de senere år.

Fra 2020 til 2021 er den private beskæftigelse steget mere end i sammenlignelige kommuner og resten af regionen. Antallet af virksomheder er desuden i perioden fra 2015 til 2020 steget betydeligt. En udvikling der bl.a. dækker over en stigende etableringsrate og en lille stigning i overlevelsesraten blandt nye virksomheder. Vi ser også et stigende antal vækstvirksomheder fra 2015 til 2020, så Horsens i dag har en væsentlig højere andel vækstvirksomheder end i både andre kommuner, regionen og hele landet.

Læs hele analysen om erhvervsudviklingen i Horsens Kommune (pdf).


6 gode grunde til at vælge Horsens

Luk alle
Åbn alle

Nøgletal for Horsens Kommune

 • Indbyggere: 91.000 (januar 2020)
 • Forventet befolkningstilvækst: Horsens vil også fremadrettet være en af Danmarks hurtigst voksende kommuner og runde 106.000 indbyggere i 2039
 • Antal arbejdspladser: 44.250
 • Antal virksomheder: 4.250
  Jobvækst: 5,9 % vækst i private arbejdspladser fra 2016- 2018
 • Udvikling i arbejdsstyrken (20-69-årige): Stigning på 8,1 % siden 2009. På landsplan er stigningen 3,1 %
 • Arbejdspladser inden for en time: Ca. 500.000

Medarbejdere inden for en time: Ca. 1 mio. i den erhvervsaktive alder.


Frekvens 2021

 • Indbyggertal: 91.469 (pr. 1. januar 2020)
 • Stor befolkningstilvækst. Horsens vil også fremadrettet være en af Danmarks hurtigst voksende kommuner med en forventet befolkningsvækst på 9% frem mod 2030.
 • Der er ca. 44.000 arbejdspladser i Horsens Kommune, hvoraf ca. 32.000 er private. Horsens ligger dermed i top 3 blandt de østjyske kommuner – både når det kommer til det samlede og det private antal arbejdspladser.
 • CO2-udledningen pr. indbygger er faldet med 42% siden 1990.
 • 47% af husholdningsaffaldet genbruges i Horsens, mens landsgennemsnittet er på lige under 40% 

Hvis du er interesseret i at dykke dybere ned i tallene, der blandt andet fortæller om erhvervslivets forudsætninger, styrkepositioner og potentialer i Horsens Kommune kan du finde Business Region Aarhus’ nyeste statistiske publikation FREKVENS 2021 her (pdf). 

Her kan du blive opdateret på Horsens Kommunes befolkningsudvikling, uddannelsesniveau, pendlingsmønstre, adgang til arbejdskraft, jobvækst og meget mere.

FREKVENS er udarbejdet af analysefirmaet STRAN.

Vi valgte Horsens

Kontakt

Har du spørgsmål?

Jeppe Keller
Leder af erhvervsudvikling

Telefon: 51 49 02 42
jkej@horsens.dk