Derfor Horsens

Placeringen midt i Østjylland gør Horsens til et populært sted at flytte til - både for virksomheder og borgere.

Indhold

  Horsens Kommune har oplevet en meget positiv erhvervsudvikling i de senere år.

  Fra 2020 til 2021 er den private beskæftigelse steget mere end i sammenlignelige kommuner og resten af regionen. Antallet af virksomheder er desuden i perioden fra 2015 til 2020 steget betydeligt. En udvikling der bl.a. dækker over en stigende etableringsrate og en lille stigning i overlevelsesraten blandt nye virksomheder. Vi ser også et stigende antal vækstvirksomheder fra 2015 til 2020, så Horsens i dag har en væsentlig højere andel vækstvirksomheder end i både andre kommuner, regionen og hele landet.

  Læs hele analysen om erhvervsudviklingen i Horsens Kommune her

  6 gode grunde til at vælge Horsens

  Horsens ligger strategisk godt placeret midt i Østjylland ved E45. Det gør det let at komme til og fra Horsens for både medarbejdere og varer:

  • Motorvej E45 bringer hurtigt dig og dine varer til og fra Aarhus, Tyskland eller København.
  • Der er kun 40 minutters bilkørsel til Billund Lufthavn.
  • En togtur til Aarhus tager 30 minutter, til København tager turen 2 timer og 30 minutter og til Hamborg tager den 4 timer.
  • Erhvervshavnen i Horsens er godt gearet til godstransport.

  Horsens oplever et tilflytterboom i øjeblikket med omkring 1000 nye horsensianere hvert år. Det betyder, at udbuddet af arbejdskraft er meget stort. Samtidig investerer kommunen massivt i uddannelse, så fremtidens arbejdskraft dermed også er sikret.

  • Med 57.000 erhvervsaktive er Horsens en af de kommuner i Region Midtjylland, der har allerflest borgere i den erhvervsaktive alder.
  • Næsten hver fjerde elev fra folkeskolerne i Horsens vælger at tage en erhvervsuddannelse. Det er markant flere end på landsplan.
  • Opførelsen af det nye campus ved banegården betyder, at Horsens får et stærkt supplement til byens mange erhvervsrettede uddannelser.

  Horsens er en stærk erhvervskommune med særlige styrker inden for produktion, byggeri, fødevarer samt handel, transport og logistik.

  Horsens Kommune har meget fokus på, at din virksomhed skal opleve os som en aktiv medspiller, der hjælper med at få ting til at lykkes:

  • Vi har fokus på at levere en god og smidig service til både nye og eksisterende virksomheder
  • Vi giver dig én indgang til kommunen, så du som virksomhed er sikker på at havne det rette sted med din henvendelse
  • Vi er altid klar til at mødes til at uforpligtende snak om din virksomheds ønsker og muligheder

  Læs mere om vores erhvervsservice her. 

  Gode fysiske rammer, netværk og daglige sparringspartnere kan være afgørende, når din virksomhed skal udvikle sig.

  I Horsens er der heldigvis masser af mulighed for, at din virksomhed kan blive en del af et inspirerende kontorfællesskab med andre virksomheder.

  Derudover står både Business HorsensVenture City Horsens og Erhvervshus Midtjylland klar til at hjælpe dig godt i gang og til at tage skridtet videre.

  Læs mere om, hvordan vi hjælper vores iværksættere her

  I Horsens Kommune er der masser af netværk inden for erhverv, iværksætteri, sport og kultur. Netværkene giver dig mulighed for at skabe nye samarbejder og finde og dele ny viden:

  • Kommunen er en aktiv del af Business Region Aarhus, der har fokus på at skabe vækst, arbejdspladser, konkurrenceevne og livskvalitet i regionen.
  • BusinessHorsens er kommunens aktive erhvervsforening, der arbejder for at fremme innovation og vækst hos medlemsvirksomhederne.

  Nøgletal for Horsens Kommune

  • Indbyggere: 91.000 (januar 2020)
  • Forventet befolkningstilvækst: Horsens vil også fremadrettet være en af Danmarks hurtigst voksende kommuner og runde 106.000 indbyggere i 2039
  • Antal arbejdspladser: 44.250
  • Antal virksomheder: 4.250
   Jobvækst: 5,9 % vækst i private arbejdspladser fra 2016- 2018
  • Udvikling i arbejdsstyrken (20-69-årige): Stigning på 8,1 % siden 2009. På landsplan er stigningen 3,1 %
  • Arbejdspladser inden for en time: Ca. 500.000

  Medarbejdere inden for en time: Ca. 1 mio. i den erhvervsaktive alder.


  Frekvens 2021

  • Indbyggertal: 91.469 (pr. 1. januar 2020)
  • Stor befolkningstilvækst. Horsens vil også fremadrettet være en af Danmarks hurtigst voksende kommuner med en forventet befolkningsvækst på 9% frem mod 2030.
  • Der er ca. 44.000 arbejdspladser i Horsens Kommune, hvoraf ca. 32.000 er private. Horsens ligger dermed i top 3 blandt de østjyske kommuner – både når det kommer til det samlede og det private antal arbejdspladser.
  • CO2-udledningen pr. indbygger er faldet med 42% siden 1990.
  • 47% af husholdningsaffaldet genbruges i Horsens, mens landsgennemsnittet er på lige under 40% 

  Hvis du er interesseret i at dykke dybere ned i tallene, der blandt andet fortæller om erhvervslivets forudsætninger, styrkepositioner og potentialer i Horsens Kommune kan du finde Business Region Aarhus' nyeste statistiske publikation af FREKVENS her

  Her kan du blive opdateret på Horsens Kommunes befolkningsudvikling, uddannelsesniveau, pendlingsmønstre, adgang til arbejdskraft, jobvækst og meget mere.

  FREKVENS er udarbejdet af analysefirmaet STRAN.

  Læs mere om